Ringi lühikirjeldus

Loodusesõprade ringis on eesmärgiks eelkõige rahuldada õpilaste loodushuvi ja võimaldada  suhtlemist  loodusega.
Looduse tundmaõppimist alustame kõige lähemast ümbrusest

– elavnurgas tegeleme lemmikloomadega
– õpime tundma toataimi
– akvaariumitaimi ja -kalu
– pargis õpime tundma puid, põõsaid, taimi, kevadel õitsvaid taimi
– õpime tundma linde
– meie metsade loomi
– loomaaia loomi
– liblikaid, mardikaid jne.

Koos käime loomaaias, loodusmuuseumis, botaanikaaias, pargis, rabas jm.
Korraldame viktoriine ja mängime loodusmänge.

Vanemas rühmas on eesmärgiks aidata mõista loodust kui tervikut ja inimese osa selles

– tutvustame kodukoha, vabariigi ja teiste maade loodust
– selgitame loodus- ja keskkonnakaitse põhimõtteid
– suuname õpilasi loodusvaatlusi tegema ja tööle looduse heaks
(näit. metsa istutamine, koristustööd metsas)
– tutvustame looduskaitsealasid, rahvusparke, kaitsealuseid linde, loomi, taimi jne.

Tegevus toimub ringitundide, praktikumide, õppekäikude kaudu. Praktikumides õpime kasutama  määrajaid (linnu-, taime-, puude-põõsaste)
Koostame herbaariume ja kogusid. Talvel loendame talvituvaid linde, õpime tundma loomade jälgi.
Koolivaheaegadel toimuvad pikemad reisid ja laagrid Eesti erinevatesse paikadesse.

Ainekava