Pärimustantsuringi on oodatud kõik 6-9 aastased tüdrukud ja poisid. Tegeleme eesti erinevate paikkondade pärimustantsude, ringmängude ja laulude õppimisega, omandame ka eneseväljendus- ning meeskonnas töötamise oskuse loominguliselt erinevatele liikumisülesannetele ja mängudele koos lahendusi otsides. Tunnis lähtutakse eeskätt lapse eripäradest, ei tegeleta kõigi laste tantsimisviiside ühtlustamisega, vaid otsitakse koos erinevaid liikumis- ja tantsimisvõimalusi igaühe kehakeelest tulenevalt.
Pärimustantse õppides, laulu- ja teisi mänge lauldes ning mängides õpib laps teistega arvestama ja koostööd tegema kaaslaste ja paarilisega. Lisaks saab ta uusi teadmisi eestlaste kommete ja traditsioonide kohta, omandades mänge, tantse ning laule, mida ka tunni välisel ajal nähes ära tunda ja kaasa teha.
Ootan kõiki huvilisi!
Lisanna Tälli

Õpetajast:
Olen Tallinna Ülikooli Koreograafia osakonna tudeng. Minu esimene tantsukeel, millele kuulub ka minu suur armastus on rahvatants. Olen tegelenud sellega 2. klassist saadik Tantsuansamblis Sõprus ning ka Tantsuansamblis Leesikad, viimases olen hetkel juhendaja rollis.
Lisaks rahvatantsule, olen tegelenud ka showtantsuga Kati Tantsustuudios ning ülikoolis õpingute jooksul ka klassikalist- , karakter- ,  loov- , kaasaegset – ning jazztantsu omandanud.