>> ÕPPETÖÖ >> KKK Korduma kippuvad küsimused
 • Tunniplaan
 • Ajutised muudatused
  õppetöös
 • Õppetasud
 • Saavutused
 • KKK
  Korduma kippuvad küsimused
 • Teenused
 • Vastuvõtt
 • Korduma kippuvad küsimused

   

  Kes saavad osaleda huviringides?

  TNNM huviringide töös saab osaleda 4-19. aastane noor. Lisaks saavad õppida nii alla 4-aastased,kui ka täiskasvanud: Alla 4-aastastele ( v.a. väikelaste võimlemine) ja täiskasvanutele (alates 20. eluaastast, huviringiga liitumise kuupäeval) kehtivad teised hinnad. Õppemaksule lisandub 16 €. Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 06.08.2008 määruse nr 54 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“ § 2, saab huvikooli vastu võtta järgmisi õpilasi: (1) Huvikooli võetakse isik (edaspidi õppur), kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn. (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) vahel sõlmitud lepingu alusel. Nimekirja valdadest, millega Tallinna linnal on huvikooli leping sõlmitud, leiad Tallinna Haridusameti lehelt.

  Kas õppemaksult on võimalik saada tagasi tulumaks?

  Jah, makstud õppetasult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu teha makstud tulumaksu tagasiarvestus. Tagasiarvestuse tegemiseks edastab Tallinna Linnakantselei Finantsteenistus maksja kohta vajaliku informatsiooni Maksu- ja Tolliametile.

  Kui lapse tavakoolis on koolivaheaeg, kas siis noortemajas on ka koolivaheaeg?

  Ei, noortemajas toimub huviringide töö 1. septembrist kuni 31. maini, koolivaheaeg on suvel, 1. juunist kuni 31. augustini. Kokkuleppel võib õpetaja vaheajal tunnid ära jätta ent siis tehakse tunnid ette või hiljem tagant järele.

  Kui laps jääb haigeks, kas siis peab terve kuu eest tasuma?

  Vastavalt huvikooli koha kasutamise lepingule p 3.5 tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud õppuri haiguse tõttu vähemalt 14 järjestikust kalendripäeva (alus: alaealisel seadusliku esindaja/õppuri avaldus). Õppur on kohustatud esitama tõendi puudumise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul tervenemisest. Hilisemaid tõendeid ei arvestata. Avalduse võib esitada kirja teel, nnm(ät)nnm.edu.ee, kindlasti märkida avaldusse lapse nimi ja puudumise aeg. Tasaarveldus toimub järgmise kuu õppetasu arvelt.

  Kas võib maksta korraga ka rohkem, kui ühe kuu eest?

  Soovitav on tasuda vastavalt esitatud arvele.

  Kuidas toimub individuaalpilliõppesse registreerumine?

  Pilliõpetajad saavad võtta endale teatud arv õpilasi, mistõttu õppekohtade arv on piiratud. Registreerimisel on eelistatud eelmise õppeaastal osalenud õpilased kuni kuupäevani 31.08., samal ajal võivad registreeruda ka kõik uued õpilased. Aga kui 01.09. kuupäev on käes, siis on endised õpilased samas ajalises järjekorras kui uued õpilased ehk nad ei pruugi enam endale huviringi õpetaja juurde kohta saada. (Sügisel saab õpetaja nimekirja õpilastest, kuupäevalises järjekorras kõigepealt eelmise õppeaasta õpilased ja siis uued registreerujad ning selles järjekorras võtab nendega ka ühendust.) Pilliõpetajatega tehtud nn „suvised kokkulepped“ ei loe, loeb avaldus ja leping, ajalises järjekorras.

  Miks isikuandmeid kogume ning millisel juhul edastame neid kolmandatele isikutele?

  Nimed, isikukoodid, aadressid ja e-kirja aadressid on vajalikud raamatupidamisele, et saaks kliendi SAP majandusprogrammi lisada ning arveid esitada. Lapsevanema isikukood on vajalik ka selleks, et raamatupidamine saaks vastavalt Tulumaksuseaduse $26 P 1;2 esitada info Maksu-ja Tolliametile info koolituskulude tasumise kohta. Lapse isikukood ja nimi on vajalik selleks, et saaks sisestada Tallinna linna õpilaste andmekogusse.