>> ÜLDINFO >> Dokumendid >> Kodukord
 • Meie kool
 • Dokumendid
 • Hoolekogu
 • Tööpakkumised
 • Avalik teave
 • Ajalugu
 • TALLINNA NÕMME NOORTEMAJA KODUKORD

   

  • Tervita õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.

  • Riietu puhtalt ja korrektselt, kanna vahetusjalatseid.

  • Üleriided ja välisjalatsid jäta garderoobi.

  • Tunnis ole tähelepanelik ja tööta hoolsasti, ära sega teisi.

  • Tunni ajal võid lahkuda vaid õpetaja loal.

  • Tunni lõpetab õpetaja.

  • Hoia korras töövahendid, mööbel.

  • Koolivara tahtliku lõhkumise korral hüvitab süüdlane tekitatud kahju.

  • Hoia puhtust ruumides ja territooriumil.

  • Kõigi oma muredega ja küsimustega pöördu õpetaja poole.

  • Teistes õpperuumides käitu viisaka külalisena.

  • Seisa noortemaja hea maine eest.

  • Ära puudu mõjuva põhjuseta õppetööst.