>> ÜLDINFO >> Meie kool >> Missioon ja visioon
 • Meie kool
 • Dokumendid
 • Hoolekogu
 • Tööpakkumised
 • Avalik teave
 • Ajalugu
 • Meie Missioon ja visioon

   

  Nõmme Noortemaja missiooniks on olla heal tasemel, mitmekülgne ja usaldusväärne huvihariduse pakkuja Nõmmel.

  Visiooniks on saada tugevaks, turvaliseks ja sõppijasõbralikuks, laia huvialaringide valikuga ning õppeks vajalike vahenditega

  varustatud huvikooliks,kus on väärtustatud õpilase isiksus ja toetatakse tema loovuse arengut.

   

  Meie peamisteks väärtusteks on:

   

  Turvaline ja õppijasõbralik keskkond.

  Võimaluste loomine pidevaks arenguks:

  -individuaalne lähenemine õpitegevuse organiseerimisel, paindlikkus.

  -kodu ja perekonna väärtustamine - sallivus ja lugupidamine.

   

  Põhimõtted, mida rakendame:

   

  -elukestev õpe mudilastest eakateni.

  - paindlikkus õppetegevuses sisus ja vormides.

  - sotsiaalsete, kultuuriliste ja tehniliste oskuste avardamine.

  -hea kodaniku ja väärtusi loova ühiskonna liikme kasvatamine.