Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtt ja lepingu sõlmimine Tallinna Nõmme Noortemaja huviringidesse toimub elektroonilises keskkonnas https://vemi.ee/
Tehniline nõustamine: tugi@vemi.ee 5663 8661
Sisuline nõustamine: kantseleijuhataja Helen Keller helen.keller@nnm.edu.ee 670 1230

Huvikooli koha kasutamise tingimused
Huvikooli koha kasutamise leping

Kinnitatud hinnakiri
Tallinna Nõmme Noortemaja huviringide õppetasude, lühiajaliste kursuste, linnalaagri, ruumide ja inventari kasutusse andmise hindade kehtestamine
Tallinna Nõmme Noortemaja huviringide õppetasude hindade kehtestamine lisa

Õpilastel, kes ei ole vanuses 4-19 eluaastat või kelle elukoht on registreeritud mittelepingulises omavalitsuses, kehtib kõrgem õppetasu.
Tallinna munitsipaalhuvikoolide ühe kuu koha maksumuse kehtestamine mitte lepingulise omavalitsusüksuse õpilasega

Lepingud on sõlmitud järgmiste valdadega:
Huvikoolide lepingud valdadega

Huviringist lahkumiseks ootame vabas vormis lapsevanema avaldust paberkandjal või elektrooniliselt nnm@nnm.edu.ee 30 päeva enne.

vemi.ee

Registreerimine Sisene vemi.ee