Teatriring

Ringi lühikirjeldus

Meie näiteringi eesmärgiks on pakkuda lapsele võimalust loominguliseks eneseväljenduseks teatrivahenditega, mis arendadavad ühtlasi meeskonnatöö oskust, esinemisjulgust, eneseväljendusoskust, algatusvõimet ja keskendumisoskust.
Nii nagu iga huviringi õpetaja suuremaks eesmärgiks on aidata kaasa lapse tervikliku maailmapildi kujunemisele, nii on see ka näitringi puhul. Teatrivahendid pakuvad võimalust tegeleda just sellega, mis on lapsele oluline ja hingelähedane, sõnastada küsimusi ja otsida vastuseid. Teater on eelkõige kollektiivne kunst, seega teistest huviringidest eristab seda suuresti vajadus töötada ühise meeskonnana, õppida teisi kuulama ja nendega arvestama, oma mõtteid sõnastama ja teistele arusaadavaks tegema.

Teatriring