Muusikastuudio

Ringi lühikirjeldus

I aste 4-6 aastastele
Muusikastuudio 4-6 aastastele on laste loovust, musikaalsust ning vokaaltehnikat arendav lõbus huviring, kus läbi laulude, liikumise, erinevate mängude ning harjutuste tehakse tutvust muusikamaailmaga. Ringi eesmärk on tekitada lastes huvi muusika vastu ning anda neile esmane isiklik kokkupuude laulmise ja pillimängu kaudu. Õpilased saavad hea ettevalmistuse edasiseks muusika süvendatumaks õppimiseks vastava suunitlusega eriklassides või muusikakoolis ning ühtlasi on see suurepärane võimalus avastada oma põngerjas väike talent.

II aste 7-10 aastastele

Muusikastuudio II astmesse on oodatud kõik laululembelised noored algklassidest.
Huviringi eesmärk on arendada õpilaste vokaaltehnikat nii individuaalselt kui ka ansamblisiseselt ning tekitada huvi muusikaga tegelemise vastu pisut süvendatumalt.
Tundide jooksul lauldakse läbi üsna eriilmelist repertuaari, õpitakse kasutama mikrofoni, saadakse aimu lavalisest liikumisest, arendatakse artistlikkust, rütmitunnet ja musikaalsust. Lisaks soololaulule on suur roll ka ansamblilaulul ning tundidest ei puudu ka näitlejameisterlikkus, mis aitab kaasa juba suurtel lavalaudadel läbilöömisele!

III aste 11-18 aastastele
Muusikastuudio III astmesse on oodatud kõik laululembelised noored alates 5. klassist.

Huviringi eesmärk on arendada õpilaste vokaaltehnikat nii individuaalselt kui ka ansamblisiseselt ning tekitada huvi muusikaga tegelemise vastu pisut süvendatumalt. Tundide jooksul tutvutakse pop- ja jazzmuusika iseärasustega, hääle tervishoiuga, ansamblilaulu põhitõdede, soolo- ja taustalaulu erinevuste, improvisatsiooni ning helitehnikaga. Õpilased saavad kogemuse seadete kirjutamisest, laval esinemisest, rühmatööst, ansamblilalulust ning arendavad sealjuures artistlikkust, musikaalsust, rütmi- ja astmetunnetust, noodist lugemist ning harmoonia taju. Ühiselt koos kombatakse oma hääleinstrumendi võimalusi ning moodustatakse erinevaid vokaalansambleid, mille säravaimate tähtede hulgast võib sündida meie järgmine superstaar.

MUUSIKASTUUDIO juhendaja Kristel Marand omab magistrikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Ta on laulnud mitmetes eriilmelistes kollektiivides ning juhendanud oma vokaalansamblit Wannabes 3 aastat olles sealjuures ka enamus seadete autor. Lisaks on Kristel õppinud hääleimprovisatsiooni, dirigeerimist ning omab õpetajatöö kogemust erinevas vanuses lastega.

Muusikanäide ansambel WANNABES ülesastumisest Nõmme Kevade 2014 laval

Ainekava