Muusikastuudio

Ringi lühikirjeldus

4-6 aastastele
Muusikastuudio 4-6 aastastele on laste loovust, musikaalsust ning vokaaltehnikat arendav lõbus huviring, kus läbi laulude, liikumise, erinevate mängude ning harjutuste tehakse tutvust muusikamaailmaga. Ringi eesmärk on tekitada lastes huvi muusika vastu ning anda neile esmane isiklik kokkupuude laulmise ja pillimängu kaudu. Õpilased saavad hea ettevalmistuse edasiseks muusika süvendatumaks õppimiseks vastava suunitlusega eriklassides või muusikakoolis ning ühtlasi on see suurepärane võimalus avastada oma põngerjas väike talent.

Laulustuudio 12-18 aastastele
SOOLOLAUL + ANSAMBEL

Soololaulus keskendutakse erinevatele hingamis- ja hääleharjutustele. Soololaulu tundides keskendutakse igale lauljale meelepärase repertuaariga pluss õpetaja poolt valitud lugudele, et arendada vokaaltehnilisi oskusi.

Ansambli tunnis arendame musikaalsust, improvisatsiooni, kooslaulmise oskust ja mitmehäälselt laulmist. Arendatakse esinemiseks vajalikku enesekindlust ja eelhäälestust publiku ees. Arendatakse ka mikrfoniga laulmise oskust ja eneseväljendust laval.

 

 

Ainekava