Noortemajast

Tallinna Nõmme Noortemaja on huvikool Nõmme mändide varjus, mis pakub huvitegevust nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Seda juba aastast 1952, kui Nurme 40 asuvas Kersoni villas alustas tegevust Nõmme Pioneeride Maja.
Tänaseks on saanud selles majas huviharidust üle 30 000 noore ja hetkel osaleb 40 huvialal ligikaudu 1000 õpilast. Aegade jooksul on tegevus laienenud. Lisandunud on huviringid hoonetes Mai tn 23 ja loodusmajas Õie tn 14.

Tallinna Nõmme Noortemaja teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn.

Meie peamised eesmärgid on:

– tagada järjepidev huviõppe võimalus Nõmmel
– sisustada laste, noorte ja täiskasvanute vaba aega arendava tegevusega
– luua võimalusi eripalgelisele eneseväljendusele ja tagada vaba isiksuse areng läbi valitud ringitegevuse
– pakkuda uusi ringitegevusi huviliste algatusel

Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, loodus, kunst ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele.
Lastel ja noortele on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.