Taaskasutus ja disain

RINGI TEGEVUSE EESMÄRGID:

1.Õpilase loomevõime avastamine ja arendamine arvestades vanuselist ja individuaalset eripära.

2.Õpilase huvi äratamine kasutuskõlblike materjalide ja -esemete taaskasutamisel uuel eesmärgil, vanade asjade väärtustamisel, nende parandamisel ja täiustamisel ning neile uue elu andmisel, õpilaste fantaasia-maailma kujundamine.

3.Up-cycling taaskasutamisviisi ehk otsetaaskasutuse rakendamine- kus vanale asjale leiutame uusi eesmärke. Näiteks taldrik kellaks, kahvel nagiks, pudel või vanad kargud lambiks.

4.Kompositsioonitaju arendamine, tootedisaini õpetamine.

5.Erinevate tehnoloogiate, töövahendite ja  materjalide kasutamise võimaluste  õpetamine praktilises tegevuses.

6.Rõõmu ja eduelamuse kogemine oma ideede teostamisel kunstiloomingus, osalemine näitustel- suhtlemine kunstiloomingu kaudu.