Ajutised muudatused

MÄRTS
21,22.03.18. Lada Mehikase LO2 ja LO10 tunnid ette tehtud. Soovijad saavad lisaks osaleda T 20.03. Vahur Sepa loengul Õp. majas ja P 25.02. rabamatkal.
R 23.03.18. Katariina Ratasepa teatriringi tundi ei toimu (õpetaja haige).
02.-21.04. Helen Kivimägi klaveritunde ei toimu (õppepuhkusel). Küll toimuvad kõik solfedžo tunnid Ksenia Zemskaja juhendamisel.
L 31.03. Marika Meschini kunstitundi ei toimu, selle asemel perioodil 26.02.-23.04. tunni algus 14:15 (tunnid 15 min. pikemad)